Agrāk pastāvēja kārtība, ka mācībspēkam jāprasa administratoram, lai tas pārvieto resursus un aktivitātes no viena kursa uz otru. Kādu laiku jau esam atļāvuši mācībspēkiem pašiem importēt saturu no viena kursa uz otru, bet daudzi to vēl nav pamanījuši, tāpēc nolēmu to uzrakstīt jaunumu sadaļā.  Importēšana ļauj mācībspēkam vienu un to pašu saturu izmantot vairākos kursos, to vienkārši pārkopējot no viena kursa uz otru.

 Kursa materiālu un resursu importēšana notiek sekojošā veidā:

Kursa administrēšanas blokā atrodam komandu Importēt un spiežam uz tās (1. attēls):

1. attēls: Importēšanas komanda administrēšanas blokā

Nākošajā solī nepieciešams norādīt kursu no kura tiks importēti resursi vai aktivitātes un kad tas ir izdarīts jānospiež komandu "Turpināt" (2. attēls).

2. attēls: izvēle, kurā norāda no kura kursa importēt aktivitātes

Nākošajā solī nepieciešams izvēlēties, ko iekļaut importā (aktivitātes, filtri, bloki). Tad tiek parādīti visi resursi un aktivitātes kas tajā kursā atrodas un Jums jāatķeksē, kurus materiālus vai aktivitātes vēlaties importēt.

Kad izvēlēsieties importējamo saturu un nospiedīsiet "Tālāk", tad sistēma parādīs atskaiti par importējamo saturu. Ja viss kārtībā, tad spiežam "Importēt" un pēc importa beigām tiks izvadīts paziņojums ir veiksmīgi pabeigts. Tad spiežam "Turpināt" un atgriežamies kursā.