LLU e-studiju sistēmai pievienots jauns aktivitātes modulis, kas ļauj pasniedzējam reģistrēt studentu apmeklējumu, par kuru galā iespējams ielikt arī novērtējumu atzīmju grāmatiņā. Par aktivitātes pievienošanu un konfigurāciju lasiet tālāk šajā rakstā.

Lai apmeklējuma aktivitāti pievienotu, tad kursā rediģēšanas režīmā jāizvēlas pievienot jaunu aktivitāti vai resursu un no pieejamā saraksta jāizvēlas aktivitāte ar nosaukumu Apmeklējums. Aizpildām aktivitātes konfigurācijas formu tāpat kā citām aktivitātēm un saglabājam. Atverot apmeklējuma aktivitāti, pirmais, ko būtu nepieciešams izdarīt, būtu definēt pēc kādiem kritērijiem Jūs reģistrēsiet apmeklējumu un kādi būs to vērtējumi. Lai to izdarītu, tad aktivitātē nospiežam uz cilni ar nosaukumu Iestatījumi. Šajā lapā nepieciešams definēt savus kritērijus pēc kuriem Jūs reģistrēsiet studentu apmeklējumu, definējot katra kritērija nosaukumu, akronīmu un vērtējumu, kā tas parādīts attēlā.

Nākošais solis būtu pievienot notikumu sesijas, jeb citiem vārdiem definēt visas paredzētās lekcijas, to datumus un laikus. To var izdarīt spiežot uz cilni Pievienot. Šeit iespējams definēt katru sesiju atsevišķi vai arī vairākas uzreiz, piemēram, definēt 16 lekcijas, kuras katru nedēļu ir noteiktā dienā, noteiktā laikā. Ja kursā ir iespējotas grupas, tad iespējams arī katrai grupai norādīt atsevišķas sesijas. Gadījumā, ja tiek veidota tikai viena sesija, tad ir jāizvēlas tikai sesijas datums un laiks, un jānorāda sesijas ilgums, piemēram 45 minūšu lekcija. Savukārt gadījumā, ja tiks veidotas vairākas sesijas, tad papildus iepriekš minētajiem jānorāda arī sesijas beigu datums, dienas kurās būs sesijas, un ik pēc cik nedēļām sesija atkārtosies, ja katru nedēļu, tad jāizvēlas 1.

Kad sesijas ģenerētas, tās var aplūkot zem cilnes Sesijas, kur tās var filtrēt pēc dienām, nedēļām, mēnešiem vai apskatīt visas uzreiz. Tāpat šeit iespējams katru sesiju rediģēt vai dzēst pēc saviem ieskatiem, bet kad nepieciešams kādai no sesijām reģistrēt apmeklējumu, tad to var izdarīt spiežot uz zaļās pogas, kas atrodas pretī katrai sesijai kolonnā Darbības. Tālāk jau katram studentam tiek atzīmēts kāds no iepriekš definētajiem kritērijiem, piemēram, vai ir ieradies vai nav, un saglabāt, šādā veidā katrai lekcijai reģistrējot apmeklējumu. Students atverot šo aktivitāti redzēs savus apmeklējumus katrai lekcijai un vērtējumu. Tāpat pasniedzējs atverot cilni Atskaites, redzēs katra studenta apmeklējumu un gala vērtējumu, kurš arī parādīsies atzīmju grāmatiņā.