LLU e-studiju sistēmai pievienots jauns aktivitāšu modulis Game, kas sevī ietver 7 dažādas spēles. Šī moduļa mērķis ir padarīt mācību procesu e-studijās daudz interesantāku izmantojot dažādas vairāk vai mazāk pazīstamas spēles, tādas kā Sudoku, karātavas, krustvārdu mīkla un citas. Šajās spēlēs kā terminu un jautājumu avoti tiek izmantoti kursā esošās vārdnīcas un jautājumu banka, tādā veidā iespējams pastiprināt mācību vielas apguvi izmantojot spēles. Visas spēļu aktivitātes iespējams atrast kursa rediģēšanas režīmā aktivitāšu izkrītošajā sarakstā.

Karātavas

Karātavās galvenais uzdevums ir atminēt vārdu pa burtiem pirms spēlētājs ir pārsniedzis savu pieļaujamo mēģinājumu skaitu. Kā minamo vārdu avotus iespējams izvēlēties gan vārdnīcas terminus, gan īso atbilžu jautājumus no jautājuma bankas vai kāda konkrēta testa.

Krustvārdu mīkla

Krustvārdu mīklā ir jāatmin termini, rakstot tos ailītēs, kas krusto cita citu. Ailīšu krustpunktos to saturam ir jāsakrīt. Tāpat kā karātavās, minamo vārdu avoti ir vai nu vārdnīcas vai īso atbilžu jautājumi. Krustvārdu mīkla ir dinamiska, tādēļ katram spēlētājam tā tiks attēlota savādāka.

Šifrētais teksts

Līdzīgi kā krustvārdu mīklā ir jāatmin termini, tikai šeit tie ir paslēpti burtu tabulā, kur tos vajag saskatīt. Tāpat kā karātavās un krustvārdu mīklā, kā terminu avotus var izmantot vārdnīcas vai īso atbilžu jautājumus.

Miljonārs

Šī spēle ir veidota pēc pasaulē plaši pazīstamās spēles "Who wants to be a Millionaire", kurā spēlētājam ir jāatbild uz jautājumu, lai turpinātu ar nākamo jautājumu. Ja spēlētājs atbild nepareizi, tad dalībnieks ir zaudējis. Lai spēle būtu nedaudz vieglāka, dalībniekam ir iespēja izmantot arī kādu no papildiespējām. Šī spēle kā jautājumu avotus izmanot daudzizvēļu jautājumus.

Sudoku

Klasiskajā Sudoku mīklā spēlētājam ir jāatmin kā var izvietot ciparus tā, horizontālā vai vērtikālā līnijā un kvadrātiskajos lauciņos tie neatkārtotos. Taču šajā spēlē dalībniekam papildus ir arī jāatbild uz dotajiem jautājumiem, lai varētu atklāt vajadzīgos ciparus un būtu vieglāk izpildīt mīklu. Kā jautājumu avotus iespējams izmantot gan vārdnīcas, gan jautājumus no jautājumu bankas. Jautājuma tipiem šeit principā nav ierobežojumi.

Čūskas un kāpnes

Šajā spēlē spēlētājam ir jāiziet cauri laukumam no vien gala līdz otram. Tiek mests kauliņš un lietotājam jāatbild uz jautājumu, ja atbilde ir pareiza tad spēlētājs paiet tik laukus uz priekšu cik norādīts uz metamā kauliņa, ja atbilde nepareiza spēlētājs paliek uz vietas un mēģina atbildēt uz nākamo jautājumu. Kad lietotājs sasniedzis spēles laukuma otru galu, spēle ir beigusies. Jautājumi var būt izvēlēti gan no vārdnīcas, gan no īso atbilžu jautājumiem.

Apslēptā bilde

Šajā spēlē tiek izvēlēts galvenais jautājums un attēls no vārdnīcas, kas ir jāatmin. Papildus var atbildēt arī uz jautājumiem, ar kuriem, pareizi uz tiem atbildot, var atklāt kādu no attēla daļām. Papildus jautājumi var būt gan no vārdnīcas, gan no jautājumu bankas, savukārt galvenajam jautājumam jābūt no vārdnīcas, kuram ir pievienots attēls.