Anotēt PDF

Līdz ar Moodle sistēmas atjaunināšanu, tajā ir parādījušās dažādas jaunas, interesantas un noderīgas funkcijas. Kā viena no tām ir studentu iesniegto PDF darbu anotēšana, kad pasniedzējs studenta iesniegtajā PDF dokumentā var sniegt savus komentārus, iezīmēt tekstus un citas darbības. Par to kā šādu funkciju izmantot, lasiet raksta turpmākajā daļā.

Lasīt tālāk: Anotēt PDF

Sakļautās tēmas

E-studiju kursos bieži vien, pie liela materiālu un aktivitāšu skaita, nākas saskarties ar tādu problēmu, kā garu kursa sākumlapu. Tādēļ orientēšanās un nepieciešamo materiālu atrašana kursā var būt apgrūtinoša, jo nepieciešams ritināt cauri visai kursa lapai, lai sameklētu materiālus, kas atrodas, piemēram, pašās kursa lapas beigās. Kā risinājums tika pievienots jauns kursa formāts -sakļautās tēmas.

Lasīt tālāk: Sakļautās tēmas