Ar 2011. gada 1. septembri LLU ir uzsākusi piedāvāt profesionālo maģistra studiju programmu "Sabiedrības pārvalde" e-studiju formā. Šīs programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus sabiedrības pārvaldes speciālistus, kuri spētu kompetenti un efektīvi analizēt, plānot un īstenot publiskās politikas, ņemot vērā sabiedrības vajadzības un Latvijas valsts ilgtermiņa attīstības perspektīvas kā lokālā, tā arī globālā mērogā.

 Šai programmai uzņemšana norit visa gada garumā, kas nav iespējams klātienes programmām. E-studijas sniedz tādas priekšrocības kā:

  • Iespēja studēt jebkurā vecumā, sev piemērotā vidē un tempā;
  • Nepārtraukti piekļūt kvalitatīviem studiju materiāliem;
  • Iespēja piedalīties studiju procesā, sazināties ar pasniedzējiem, diskutēt ar studiju biedriem neatkarīgi no atrašanās vietas;
  • Iespēja iegūt atgriezenisko saiti no pasniedzēja jebkurā brīdī
  • Iespēja ekonomēt līdzekļus - mazāki ceļa izdevumi, dzīvošanas izmaksas u.c.

Šāda veida studijas Jums sniedz līdzvērtīgu diplomu, kuru sniedz mums klātienes studijas!