LLU e-studiju koordinācijas centrs katrā fakultātē ir noorganizējis speciālu e-studiju koordinatoru.  Tas ir nepieciešams, lai Jums būtu pieejamāks atbalsts e-kursu veidošanā.

LLU e-studiju koordinatori ir:

Vārds, uzvārds Fakultāte E-pasts
Olafs Vronskis Tehniskā fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aija Jurēvica Ekonomikas fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Līga Ramute Informācijas tehnoloģiju fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kristīne Vugule Lauku inženieru fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ilze Pētersone Veterinārmedicīnas fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tatjana Rakčejeva Pārtikas tehnoloģijas fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dzidra Kreišmane Lauksaimniecības fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anna Rāta Sociālo zinātņu fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aldis Pecka Meža faukltāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.