Grupas Moodle sistēma ļauj studentus sadalīt sīkākās grupiņās, tādējādi nodalot aktivitātes kādai konkrētai grupai nevis visiem uzreiz. Grupu darbi var palielāt kursa interaktivitāti,  ļaujot studentiem sadarboties savā starpā vai veidot savstarpējo sacensību.

Grupu izmantošana var arī pasniedzējam atvieglot savu dzīvi, uztaisot vienu aktivitāti, bet darbību tajā sadalot pa grupām, pretējā gadījumā pasniedzējam būtu jātaisa katrai grupai sava aktivitāte.Tā arī ir grupu pamat būtība, vienas aktivitātes ietvaros ierobežot komunikāciju un darbību konkrētai cilvēku kopai, šo iespēju parasti izmanto čatos, forumos, Wiki un citos komunikāciju rīkos.

Kursā ir iespējamas pavisam 3 veida grupas:

  1. Redzamās grupas - šīs grupas režīms ļauj studentiem darboties savas grupas ietvaros un ļauj arī redzēt ko dara citas grupas.
  2. Atsevišķās grupas - šis grupas režīms ļauj studentiem darboties tikai savas grupas ietvaros un viņi neredz ko dara citas grupas.
  3. Nav grupu - tas nozīmē, ka visi studenti ir viena vienīga grupa viens ar otru sadarbojās un redz ko dara pārējie studenti.

Viens students var atrasties arī vienlaicīgi vairākās grupās, kas savukārt paver iespējas grupu veidošanas kombinācijām.

Savukārt Grupējumi ir grupu grupas, kas ļauj vairākas grupas apvienot vienā kopumā. Šis režīms nepieciešams, lai pasniedzēji varētu norādīt, ka konkrētā aktivitāte un resurss paredzēts tikai atsevišķam studentu lokam un citiem tas nav pieejams. Šī iespēja ļauj pasniedzējam sadalīt uzdevumus pa grupām ieliekot tās grupējumos.

Ja, piemēram, es vēlos vienam studentam iedot uzdevumu tā lai citi to neredz, tad es izveidoju grupuA no šī studenta un iekļauju viņu grupējumāA. Tālāk veidojot uzdevumu varu norādīt, ka aktivitātei ir atsevišķu grupu režīms un, ka aktivitāte ir paredzēta tikai grupējumamA. Šādā gadījumā tikai konkrētais students redzēs šo uzdevumu.