Ik pa laikam esmu saņēmis pasniedzēju sūdzības, kas saistītas ar matemātisko formulu ievadīšanu. Jāatzīst, ka šiem pasniedzējiem ir pilnīga taisnība. Formulas ir samērā grūti ievadīt Moodle tīmekļu lapā. Vienīgais, ko varu ieteikt pasniedzējiem ir izmantot papildus rīkus formulu ievadīšanai. kā viens no šādiem rīkiem ir programma MathType.

Diemžēl šī nav bezmaksas programma, bet tā cena ir samērā neliela. Šī programmiņa jau ir iespējām bagāta ar formulu ievadīšanas rīkiem, papildus tam šis rīks savietojams gan ar Ms Office, gan ar Moodle vidi. Ievadot formulu vienkārši ar Ctrl+c un Ctrl+v varu pārkopēt sagatavoto formulu moodle vidē.

Ieskatam neliels video ar paraugdemonstrējumu: